Har du brug for hjælp? Vi sidder klar på telefon +45 7730 1100 eller info@gaveuniverset.dk

Borg & Bigum - Persondatapolitik


Borg & Bigum er dataansvarlig for enhver behandling af persondata i virksomheden og dens afdelinger i Danmark, uanset om behandlingen foretages manuelt eller i IT-baseret form.

Borg & Bigum Danmark A/S, Rørvang 10, 2620 Albertslund - www.borgbigum.com
CVR.nr.: 78520418
Tlf.nr.: +45 7730 1100
E-mail: kundeservice@borgbigum.dk

Borg & Bigum's behandling af persondata er indarbejdet i og understøtter de daglige funktioner og arbejdsrutiner i virksomheden på en kvalificeret, sikker og økonomisk måde.

Behandlingen af persondata udføres på en retmæssig og korrekt måde, således,

 • • at indsamlede og registrerede persondata har et legitimt formål og er relevante i forhold til formålet samt begrænset til hvad formålet fordrer.
 • • at registrerede og lagrede persondata er ajourførte i forhold til at kunne behandles korrekt og pålideligt, både manuelt og i IT-baseret form.
 • • at indsamlede, registrerede og lagrede persondata beskyttes mod uvedkommende adgang, ulovlig behandling, hændeligt tab og misbrug mm.
 • • at virksomhedens persondata ikke videresendes i modstrid med formålet og kun kan udføres i overensstemmelse med gældende godkendelser og aftaler herom.
 • • at registrerede og lagrede persondata slettes når de er uaktuelle i forhold til formålet eller fejlagtigt registreret eller lagret samt hvor der er fastsat bestemmelser og retningslinjer for sletning heraf.

Behandling af Firmakunder's personoplysninger.

a. Formålet udgør e-Handel og forsendelse/levering af Borg & Bigum's produkter.

b. Personoplysningerne omfatter:

 • - Firmakunden's kontaktpersoner, incl. navn, telf.nr. og e-mailadresse.
 • - Firmakunden's personale vedr. aftalt e-handel (B2B), incl. navn, privatadresse, tlf.nr., produktvalg, firmareference og alternativ leveringsadresse.

c. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger:

 • - udgør behandling af personoplysninger , som nødvendigt grundlag for at Borg & Bigum kan leve op til aftaler med Firmakunder og retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

d. Personoplysningerne stammer fra:

 • - Firmakundens videregivelse heraf til Borg & Bigum og inddatering i den aftalte WEB-shop.

e. Personoplysningerne kan videregives til:

 • - Borg & Bigum's eksterne leverandører til f forsendelses-/levering af produkter samt til revision og myndigheder.

f. Personoplysningerne opbevares:

 • - indeværende år + 5 år, hvis omfattet af bogføringslovgivningen
 • - efter aftale med Firmakunden eller automatisk efter 2 år.

Behandling af Privatkunder's personoplysninger.

a. Formålet udgør e-Handel og forsendelse/levering af Borg & Bigum's produkter.

b. Personoplysningerne omfatter:

 • - Privatkunden's persondata, incl. navn, privatadresse, tlf.nr., produktkøb, og etalingsoplysninger samt alternativ leveringsadresse.

c. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger:

 • - udgør behandling af personoplysninger, som nødvendigt grundlag for at Borg & Bigum kan leve op til aftaler med Privatkunder og retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

d. Personoplysningerne stammer fra:

 • - Privatkunder's inddatering heraf i Borg & Bigum's WEB-shop..

e. Personoplysningerne kan videregives til:

 • - Borg & Bigum's eksterne leverandører til forsendelses-/levering af produkter, samt til revision og myndigheder.

f. Personoplysningerne opbevares:

 • - indeværende år + 5 år, hvis omfattet af bogføringslovgivningen
 • - ved Privatkunden's oprettelse af ”Min Profil” som fastkunde slettes persondata når profilen nedlægges eller som engangskunde slettes persondata med afslutning af e-Handlen.

Behandling af personoplysninger ved Kunder's tilmelding til Borg & Bigum's nyhedsbrev.

a. Formålet udgør markedsføring af Borg & Bigum's produkter.

b. Personoplysningerne omfatter:

 • - Kunden's persondata, incl. navn, telf.nr. og e-mailadresse samt dato for accept af tilmelding.

c. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger:

 • - udgør behandling af personoplysninger, baseret på samtykke fra Kunden og retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

d. Personoplysningerne stammer fra:

 • - Kunder's inddatering heraf i Borg & Bigum's WEB-shop..

e. Personoplysningerne kan videregives til:

 • - Borg & Bigum videregiver ikke til andre dataansvarlige, men anvender ekstern leverandører til udsendelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale.

f. Personoplysningerne opbevares:

 • - ved Kunden's afmelding af Borg & Bigum's nyhedsbrev slettes persondata senest efter 2 år eller når Borg & Bigum ophører med udsendelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale.

En registreret person hos Borg & Bigum har ret til:

 • • indsigt i egne persondata efter skriftlig anmodning til virksomheden.
 • • ret til at få ajourført og berigtiget egne persondata.
 • • ret til at slettet egne persondata med mindre andre bestemmelser mm. er gældende.
 • • ret til at tilbagekalde et givet samtykke til videre behandling af egne persondata med mindre andre bestemmelser mm. er gældende.
 • • ret til indsigelse i visse tilfælde mod Borg & Bigum's behandling af personoplysninger eller mov lovlig behandling af personoplysninger.
 • • ret til at transmittere personoplysninger (dataportabilitet) i visse tilfælde med modtagelse af egne personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få egne personoplysninger overført fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • • ret til at klage til Datatilsynet om Borg & Bigum's behandling af persondata - www.datatilsynet.dk.

Borg & Bigum har i tilslutning til persondatapolitikken fastsat interne procedurer og retningslinier for personalets adgang til behandling af og beskyttelse af persondata, såvel i manuel som IT-baseret form og gældende for hele Borg & Bigum's virksomhed i Danmark.