Har du brug for hjælp? Vi sidder klar på telefon +45 7730 1100 eller info@gaveuniverset.dk

ISO, CSR & produkt compliance

Din garanti ved samhandel med Borg & Bigum Danmark A/S


Når du køber firmagaver og firmagaver gennem Gaveuniversets valggaveshop/gavekortløsning, er du altid sikret, at vi har taget alle de nødvendige hensyn – og mere til.

Vi arbejder altid på at imødekomme vores kunders og samfundets ønsker og krav om miljøvenlige produkter og produktion. Derfor har vi udarbejdet en CSR-strategi samt en Code of Conduct for at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper og det samfundsmæssige ansvar hos os selv og leverandører.

ISO
En leverandør med et akkrediteret ISO 9001-certifikat skal efterleve et krav om kvalitet, og det bliver kontrolleret hvert eneste år ved interne og eksterne audits.

ISO 9001: 2015 definerer kvalitet som: Kundens krav samt relevante lovkrav samt evt. leverandørens egne interne krav. Men kundens krav er sammen med lovkrav det allervigtigste.

En leverandør med et akkrediteret ISO 9001-certifikat skal have særlige procedurer for hele processen – fra dialogen med kunden til leverancen af det færdige produkt. Og det bliver kontrolleret, at disse procedurer bliver overholdt i praksis. ISO 9001: 2015 stiller krav om, at en leverandør udvælger sine leverandører på baggrund af en grundig vurdering. Det betyder, at man som kunde har sikkerhed for, at det bestilte kommer hjem i den kvalitet, man har aftalt. En leverandør med et akkrediteret ISO 9001 certifikat skal kunne dokumentere, at man løbende vurderer sine leverandører.

Et akkrediteret certifikat er garanti for, at leverandøren overholder alle krav i henhold til pågældende ISO- standard. Leverandøren skal have et system, der indeholder alle obligatoriske krav i standarderne – herunder også krav om at overholde regler for produkter – og leverandøren skal følge dette system i praksis. Det kontrolleres hvert år. Dels ved virksomhedens egen audit og ved en audit fra et akkrediteret certificerende organ. Der findes meget præcise regler for både den interne og den eksterne audit, ligesom der er defineret krav til kompetencer og kvalifikationer hos dem, der udfører audits.

Et akkrediteret certificeret organ er blevet godkendt af en myndighed til at udføre eksterne audits hos virksomheder og udstede certifikater. Og fordi de er blevet godkendt, bliver de naturligvis også kontrolleret. Når kunden vælger en leverandør med ISO certificering, vælger man samtidig sikkerhed.

CSR
”Corporate Social responsibility ” kaldes også samfundsansvar, social ansvarlighed og bæredygtighed. Uanset hvilken betegnelse man bruger, handler CSR om, at virksomheden udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund. Det handler om at drive forretning på en måde, der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi.

I daglig praksis kontrolleres dette af et akkrediteret firma, som udfører en audit hos leverandøren el. fabrikken, hvorefter der udstedes en rapport med evt. anmærkninger og et certifikat, hvis de godkendes. Dette certifikat skal fornys hvert andet år, alt efter hvilke anmærkninger, der er givet i rapporten.

Product Compliance
Product compliance er et udryk for om produktet, der sælges overholder de lovkrav, der er til det specifikke produkt. Det er til enhver tid importøren af produktet, som har ansvar for om et produkt overholder lovgivning og regler for mærkning af produkter.

Forskellige produkter og produktkategorier er underlagt forskellig lovgivning og afhænger også af hvilket land, varen skal omsættes i. Det stiller store krav til importøren at have kendskab til og holde sig ajour med disse. Det er importørens ansvar at kunne dokumentere at et produkt lever op til lovgivning. Det er ikke tilstrækkeligt blot at mærke produktet. Derfor skal der ligge en test ud fra lovkravets kriterier, foretaget af et akkrediteret testfirma til grund for mærkningen.


Ønsker ud at læse mere om, hvordan Gaveuniverset arbejder med bæredygtighed klik her.